Tiếng Việt | English
TP.HCM: Dời khu nuôi chim yến không phù hợp quy hoạch trước năm 2015

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ngày 17.6 đã có ý kiến chỉ đạo Sở NN-PTNT trong việc triển khai Dự thảo quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến và quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, UBND TP yêu cầu ưu tiên quy hoạch nhà nuôi yến tại H.Cần Giờ, không cho phép nuôi chim yến tại các khu đô thị mới và khu vực trung tâm TP. Đối với những cơ sở hiện hữu, chưa phù hợp quy hoạch, UBND TP chỉ đạo phải di dời trước năm 2015.

Bên cạnh đó, Dự thảo phải rà soát, đánh giá thực trạng 402 cơ sở hiện hữu đã nuôi chim yến, tính toán cụ thể những rủi ro trong đầu tư để thông tin cho người dân, tránh đầu tư tràn lan; cụ thể hoá các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa lây truyền dịch bệnh, ô nhiễm tiếng ồn do chim yến và thiết bị dẫn dụ chim yến gây ra…

Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ NN-PTNT, Sở NN-PTNT phải trình UBND TP văn bản tham mưu chỉ đạo việc quản lý nuôi chim yến trên địa bàn TP trước ngày 10.7.

Nguồn: Thanh niên online