Tiếng Việt | English
Điểm khác biệt

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thái Vina Yến là nhà tiên phong trong việc hợp pháp hóa việc nuôi Yến tại Việt Nam. Vina Yến đã làm việc trong một thời gian dài với các cấp thẩm quyền để được cấp giấy phép cho khu nuôi Yến sinh thái. 

Công ty Vina Yến cũng tài trợ cho việc nghiên cứu khoa học với một trung tâm nghiên cứu về chim Yến hàng đầu trên thế giới tại Johor, Malaysia. Mục đích của việc hợp tác này để cùng nghiên cứu về việc tổ chức nuôi Yến; sản xuất, xử lý, chế biến tổ Yến; cùng với việc kiểm soát chất lượng và phát triển sản phẩm từ tổ Yến. Chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng thành công mô hình trung tâm dịch vụ về tổ Yến, với mục đích là trung tâm này sẽ hỗ trợ hoạch định chiến lược, xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm liên quan đến tổ Yến để phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.