Tiếng Việt | English
Ngành công nghiệp nuôi yến trên thế giới

Theo FTM NEWS, trong năm 2009, tổng sản lượng tổ Yến trên thế giới vào khoảng 3.750 tấn, trong đó Indonesia, Thái Lan và Malaysia là ba nước cung cấp tổ Yến hàng đầu.

Hiện nay, các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan cung cấp khoảng 90% sản lượng yến sào cho thế giới.

Nhu cầu về sử dụng tổ Yến đã vượt xa khả năng cung cấp, điều này được phản ánh rõ nét qua xu hướng tăng giá liên tục của tổ Yến trong thời gian qua.