Tiếng Việt | English
Khu công nghiệp sinh thái Vina Yến

Ngành công nghiệp nuôi Yến đã đạt được sự tăng trưởng mạnh trong vài năm qua ở Việt Nam.

Khu nuôi Yến sinh thái Vina Yến được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Vina Yến (thành viên của Tập đoàn Hưng Thuận).

Dự án được tư vấn và hợp tác nghiên cứu cùng Chi cục Thú Y tỉnh Johor, Malaysia.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thái Vina Yến cùng với các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu áp dụng hệ thống trang trại nuôi Yến hiện đại trên qui mô lớn. Các hoạt động cốt lõi của công ty bao gồm việc lập kế hoạch, phát triển, tiếp thị, xây dựng và quản lý nông trại nuôi Yến, khai thác, chế biến, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tổ Yến, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh khu du lịch sinh thái nuôi Yến.