Tiếng Việt | English
Tổng quan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINH THÁI VINA YẾN
Địa chỉ trụ sở:
Khu F, KCN Việt Phát, Quốc lộ N2, Xã Tân Lập, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thái Vina Yến (thành viên của Tập đoàn Hưng Thuận) hoạt động trong các lãnh vực cốt lõi:

  • Lập kế hoạch, phát triển, tiếp thị, xây dựng và quản lý nông trại nuôi Yến
  • Khai thác, chế biến, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ tổ Yến
  • Xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh khu du lịch sinh thái liên quan đến nuôi Yến.