Tiếng Việt | English
Phương châm

Áp dụng phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp khoa học hiện đại trong việc nuôi Yến và ấp nở Yến cùng với quá trình sản xuất tiên tiến các sản phẩm từ tổ Yến, chúng tôi phấn đấu để có một Khu công nghiệp sinh thái nuôi Yến hiện đại và quy mô.

Với phương châm kinh doanh “Đầu tư cho Thịnh vượng và Sức khỏe” cũng như hoạt động vì lợi ích khách hàng, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thái Vina Yến luôn đặt lên hàng đầu các phương pháp nghiên cứu, cải tiến và áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, các quy trình quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt từ khâu tạo nhà Yến, khai thác, thu hoạch, sàng lọc và chế biến tổ Yến…nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng sản phẩm.