Tiếng Việt | English

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI VINA YẾN 1
THỦ THỪA, LONG AN

7.28ha

 

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI VINA YẾN 2
CẦN GIUỘC, LONG AN

3ha